Selamat Datang keJABATAN ARKIB UNIVERSITI

PERKHIDMATAN

Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

PEMAKLUMAN

PENERBITAN

Archive Collection

Archive Collection diterbitkan oleh Jabatan Arkib Universiti, PTAR bagi mempromosikan koleksi bahan arkib universiti kepada warga universiti dan penyelidik luar. Ianya diterbitkan secara bulanan.

Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

Tokoh UiTM

Tokoh UiTM merupakan koleksi mengenai bermula daripada Dewan Latehan RIDA sehingga Universiti Teknologi MARA.

Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

Memori Korporat

Memori Korporat ini memaparkan tentang Universiti Teknologi MARA dari zaman RIDA sehingga diangkat menjadi Universiti Teknologi MARA.

Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

KOLEKSI

Online Finding Archive (OFA)  Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

e-Gallery RepositoryBuzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

Repositori Khazanah Melayu Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

Sejarah UiTM

BERITA & PERISTIWA

PEMBELAJARAN ATAS TALIAN

Taklimat Isu Keselamatan& Dokumen Terperingkat

Taklimat Isu Keselamatan
& Dokumen Terperingkat

Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

Taklimat Pentadbiran Arkib Universiti

Taklimat Pentadbiran 
Arkib Universiti

Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

Taklimat JabatanArkib Universiti

Taklimat Jabatan
Arkib Universiti

Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

Taklimat Pengurusan Rekod & Fail Jabatan

Taklimat Pengurusan Rekod
& Fail Jabatan

Buzzinar Step (PC / Desktop) - Formulamasa.com

FAKTA & ANGKA

499,367

bahan meliputi jenis bahan:
Image
0
Bahan Penerbitan
Image
0
Fail Pentadbiran
Image
0
Fail Peribadi Pelajar
Image
0
Gambar
Image
0
Keratan Akhbar
Image
0
Fail Peribadi Staf