Jabatan Arkib Universiti

Universiti Teknologi MARA

Arkib

Pengurusan Arkib

Membuat pengurusan arkib.

Pengurusan Rekod

Membuat pengurusan arkib

Pemuliharaan dan Pendigitalan Bahan

Menguruskan Pemuliharaan dan Pendigitalan Bahan

Perkhidmatan Arkib

Menguruskan perkhidmatan arkib

Perkhidmatan Kami

Jabatan Arkib Universiti komited dalam menjadi rujukan prefesional dokumentasi.