Forms

 Borang - Borang Jabatan Arkib Universiti, Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Shah Alam

 

1)    Pergerakan Rekod / Bahan

1.1  Borang Pemisahan Rekod                                                     | Muat turun : DOC

1.2  Borang Pemindahan Rekod                                                   | Muat turun : DOC

1.3  Borang Penyerahan Rekod Terbitan dan Bahan Bercetak  | Muat turun DOC

 

2)  Pendaftaran Rekod & Bahan

2.1  Borang Daftar Simpanan Rekod (Pelajar)  | Muat turunDOC

2.2  Borang Daftar Simpanan Rekod (Staf)   | Muat turunDOC

2.3  Daftar Rekod Kualiti Keluar (RQK)   | Muat turunDOC

2.4  Daftar Rekod Kualiti Masuk (RQM)   | Muat turunDOC

2.5  Borang Pemuliharaan Rekod   | Muat turunDOC

 

3)  Penilaian / Pelupusan Rekod

3.1  Borang Penilaian Rekod  | Muat turun : DOC 

3.2  Borang Pelupusan Rekod Homogeneous (Pindaan 1-2005) | Muat turun : DOC

3.3  *Borang Penilaian Semula Rekod | Muat turun : DOC

3.4  *Borang Penilaian Semula Rekod Terbitan dan Bahan Bercetak | Muat turun : DOC

       *(Untuk Kegunaan Jabatan Arkib Universiti Dan Unit Arkib Cawangan Sahaja)

 

4)  Rujukan / Pinjaman Rekod & Bahan

4.1  Borang Permohonan Rujukan Bahan  | Muat turun : PDF

4.2  Borang Kebenaran Pinjaman Bahan  | Muat turun : DOC

4.3  Slip Pengganti & Slip Pengiring (Pinjaman Fail)  | Muat turun : DOC

4.4  Slip Pengganti (Salinan Fail Induk dan Lampiran)  | Muat turun : EXCEL

 

5)  Pelantikan & Akta Rahsia Rasmi 1972

 1. Borang Pelantikan Pendaftar Rahsia   | Muat turun : DOC
 2. Borang Perlantikan Pegawai Pengelas 2B  | Muat turun : PDF
 3. Perakuan Untuk Ditandatangani Oleh Pegawai Awam Berkaitan Dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) (Lampiran C)  | Muat turun : PDF
 4. Perakuan Untuk Ditandatangani Oleh Pegawai Awam Apabila Meninggalkan Perkhidmatan Kerajaan Berkaitan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) (Lampiran D) | Muat turunPDF

 

6)  Borang-Borang Berkaitan Label Fail/Rekod

 1. Label Fail Pentadbiran | Muat turun : PDF
 2. Label Fail Peribadi Pelajar | Muat turun : DOC
 3. Label Fail Peribadi Staf | Muat turun : DOC

 

7)  Senarai Semak

 1. Senarai Pemindahan Jabatan Arkib Universiti / Unit Arkib UiTM Cawangan | Muat turun : PDF , DOC
 2. Senarai Semak Lawatan Penyelarasan Pengurusan Rekod Kendiri  | Muat turunDOC

 

ARKIB NEGARA MALAYSIA (ANM)

 1. Borang Pelantikan Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) SKL 8 | Muat turun : DOC
 2. Borang Pelantikan Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ) SKL 8 | Muat turun : DOC
 3. Borang Penentusahan Pemusnahan Rekod Awam (Borang 12) | Muat turun : PDF
 4. Borang Penentusahan Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakunan (Borang 13) 13/08 | Muat turun : PDF

 

 PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO)

 1. Borang Maklumat Pegawai Keselamatan Jabatan KPKK 6 | Muat turun : PDF
 2. Borang Pegawai Pengelas KPKK 9 | Muat turun : PDF
 3. Borang Pegawai Pengelasan Semula KPKK 9(a)  | Muat turun : PDF
 4. Borang Soalan Keselamatan KPKK 11 | Muat turun : PDF
 5. Borang Perakuan untuk ditandatangani oleh Penjawat Awam berkenaan dengan AKTA RAHSIA RASMI 1972 | Muat turun : PDF , DOC

 

PENGURUSAN REKOD JABATAN (PENGURUSAN REKOD)

 1. Buku Klasifikasi Perkara | Muat turun : PDF
 2. Garis Panduan Pengurusan Dokumen Terperingkat | Muat turun : PDF
 3. Dasar Pengurusan Rekod UiTM | Muat turun : PDF

Print   Email