Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Forms

BORANG - BORANG JABATAN ARKIB UNIVERSITI , PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UITM SHAH ALAM 

 

1)   PENGURUSAN REKOD DAN FAIL 

1.1   DAFTAR REKOD KUALITI KELUAR (RQK)  | MUAT TURUN :

1.2   DAFTAR REKOD KUALITI MASUK (RQM)   | MUAT TURUN : 

1.3   BORANG PEMISAHAN REKOD   | MUAT TURUN : 

 

2)  PENGURUSAN REKOD PENTING

2.1  BORANG PEMINDAHAN REKOD   | MUAT TURUN : 

2.2  BORANG PENYERAHAN REKOD TERBITAN DAN BAHAN BERCETAK  | MUAT TURUN : 

2.3  BORANG DAFTAR SIMPANAN REKOD (PELAJAR)  | MUAT TURUN : 

2.4  BORANG DAFTAR SIMPANAN REKOD (STAF)   | MUAT TURUN 

 

3)  PEMULIHARAAN BAHAN ARKIB  

3.1   BORANG PEMULIHARAAN REKOD   | MUAT TURUN : 

 

4)  PELUPUSAN REKOD

4.1   BORANG PENILAIAN REKOD  | MUAT TURUN : 

4.2   BORANG PELUPUSAN REKOD HOMOGENOUS (PINDAAN 1- 2005) | MUAT TURUN : 

4.3  *BORANG PENILAIAN SEMULA REKOD | MUAT TURUN : 

4.4  *BORANG PENILAIAN SEMULA REKOD TERBITAN DAN BAHAN BERCETAK | MUAT TURUN  : 

4.5  BORANG PENENTUSAHAN PEMUSNAHAN REKOD AWAM (BORANG 12) | MUAT TURUN : 

4.6  BORANG PENENTUSAHAN PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN DAN PERAKUNAN (BORANG 13) 13/08| MUAT TURUN : 

     *(UNTUK KEGUNAAN JABATAN ARKIB UNIVERSITI DAN UNIT ARKIB CAWANGAN SAHAJA)

 

5)  RUJUKAN / PINJAMAN REKOD & BAHAN

5.1    BORANG PERMOHONAN RUJUKAN BAHAN | MUAT TURUN  : 

5.2    BORANG PERMOHONAN KEBENARAN PINJAMAN BAHAN | MUAT TURUN 

5.3    SLIP PENGGANTI & SLIP PENGIRING (PINJAMAN FAIL) | MUAT TURUN 

5.4    SLIP PENGGANTI  (SALINAN FAIL DAN LAMPIRAN) | MUAT TURUN 

 

6)   PELANTIKAN

6.1    BORANG PELANTIKAN PENDAFTAR RAHSIA  | MUAT TURUN  : 

6.2    BORANG PELANTIKAN PEGAWAI PENGELAS 2B | MUAT TURUN  

6.3    PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI AWAM BERKAITAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI  1972 ( AKTA 88)  (LAMPIRAN C) | MUAT TURUN : 

6.4    PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI AWAM APABILA MENINGGALKAN PERKHIDMATAN KERAJAAN BERKAITAN AKTA RAHSIA RASMI  1972 (AKTA 88) (LAMPIRAN D) | MUAT TURUN  : 

6.5    BORANG PELANTIKAN PEGAWAI REKOD JABATAN (PRJ) SKL 8 | MUAT TURUN : 

6.6   BORANG PELANTIKAN PEMBANTU TADBIR REKOD JABATAN (PTRJ) SKL 8 | MUAT TURUN  : 

 

7)   LABEL FAIL/ REKOD

7.1   LABEL FAIL PENTADBIRAN | MUAT TURUN : 

7.2   LABEL FAIL PERIBADI PELAJAR | MUAT TURUN : 

7.3   LABEL FAIL PERIBADI STAF | MUAT TURUN : 

 

8)   AUDIT PENGURUSAN REKOD

8.1  BORANG SENARAI SEMAK AUDIT PENGURUSAN REKOD  | MUAT TURUN : 

 

9)    DOKUMEN RUJUKAN UITM

9.1   BUKU KLASFIKASI PERKARA | MUAT TURUN : 

9.2   GARIS PANDUAN PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT | MUAT TURUN : 

9.3   DASAR PENGURUSAN REKOD UITM |MUAT TURUN : 

 

10)  DOKUMEN RUJUKAN AGENSI LUAR

10.1  BORANG MAKLUMAT PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN KPKK 6 | MUAT TURUN : 

10.2  BORANG PEGAWAI PENGELAS KPKK 9 | MUAT TURUN : 

10.3  BORANG PEGAWAI PENGELASAN KPKK 9 (A)  | MUAT TURUN : 

10.4  BORANG SOALAN KESELAMATAN KPKK 11 | MUAT TURUN : 

10.5  BORANG PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI 1972 | MUAT TURUN :   ,